10.05.2020 - 31.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Østfold 2020

Bli med!

4574

Registrerte turer

1027

Registrerte deltakere

4

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Appelsintoppen 488
2 Blåsopp 350
3 Fugleleiken 337
4 Fredrikstadmarka 311
5 Sprinklet 289

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Appelsintoppen 90 m 488
Bjønnhøla 164
Bjønnåsen 153
Bjørnåsen 201
Blåsopp 350
Brønnerødtjernet rundt 141
Fredrikstadmarka 90 m 311
Fugleleiken 337
Høyåstårnet 90 m 211
Kjørbuktstien 90 m 213
Kurefjorden 251
Randholmen 280
Remmendalen 221
Skimtefjell 76
Skjebergmarka 90 m 186
Skårefjell 95
Sprinklet 289
Stalsberget 237
Sølvstufoss 272
Trømborgfjella 90 m 98