10.05.2020 - 31.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Østfold 2020

Bli med!

1875

Registrerte turer

907

Registrerte deltakere

2

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Appelsintoppen 199
2 Fugleleiken 161
3 Blåsopp 139
4 Sprinklet 133
5 Sølvstufoss 117

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Appelsintoppen 90 m 199
Bjønnhøla 61
Bjønnåsen 68
Bjørnåsen 79
Blåsopp 139
Brønnerødtjernet rundt 77
Fredrikstadmarka 90 m 115
Fugleleiken 161
Høyåstårnet 90 m 89
Kjørbuktstien 90 m 95
Kurefjorden 92
Randholmen 97
Remmendalen 82
Skimtefjell 33
Skjebergmarka 90 m 79
Skårefjell 39
Sprinklet 133
Stalsberget 84
Sølvstufoss 117
Trømborgfjella 90 m 37