10.05.2020 - 31.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Østfold 2020

Bli med!

8791

Registrerte turer

1086

Registrerte deltakere

8

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Appelsintoppen 1032
2 Fugleleiken 711
3 Fredrikstadmarka 641
4 Blåsopp 601
5 Sprinklet 565

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Appelsintoppen 90 m 1032
Bjønnhøla 297
Bjønnåsen 276
Bjørnåsen 344
Blåsopp 601
Brønnerødtjernet rundt 285
Fredrikstadmarka 90 m 641
Fugleleiken 711
Høyåstårnet 90 m 425
Kjørbuktstien 90 m 363
Kurefjorden 553
Randholmen 462
Remmendalen 428
Skimtefjell 163
Skjebergmarka 90 m 324
Skårefjell 190
Sprinklet 565
Stalsberget 463
Sølvstufoss 453
Trømborgfjella 90 m 215