Kåringer

I samarbeid med Norges Energi

I år har vi fem nasjonale kåringer i Ti på Topp med utrolig gode premier. Så les videre!

Vi kårer

Årets mest energiske turgåer som kan vinne en full turpakke fra Fjellsport til verdi av kr 10 000. Vinneren trekkes ut blant alle som har registrert minimum 40 turer, til minimum 5 ulike turmål i 2022. 

Årets mest energiske vennelag der premien er en opplevelse til verdi av 10 000 kr. Vinneren trekkes ut blant alle vennelag hvor alle deltakere har gått minimum 40 turer, til minimum 5 ulike turmål.  

Årets mest energiske familielag der premien er en opplevelse til verdi av 10 000 kr. Vinneren trekkes ut blant alle familielag hvor alle deltakere har gått minimum 10 turer, til minimum 5 ulike turmål.  

Årets mest energiske turbedrift får premie i form av en en opplevelse til en verdi av 10 000 kr. Vi kårer den bedriften hvor deltakerne har det høyeste snittet. Bedriften må ha minimum 3 deltakere, noe som er et minimum for å melde på bedriftslag. Dersom flere bedrifter har likt gjennomsnitt, trekkes det. 

Årets beste turbilde der premien er en full turpakke fra Fjellsport til verdi av kr 10 000. Et bilde kåres som beste bilde fra hvert av 43 stedene med Ti på Topp i Norge. En jury bestående av representanter fra Norges-Energi og Bedriftsidretten kårer vinneren blant disse.

Tilbake til hovedside