Hva er Allemannsretten?

Her gir vi deg en kort forklaring

Allemannsretten – din rett til fri ferdsel og opphold 

Du har lov til å ferdes og oppholde deg i utmarka i Norge. Allemannsretten er en del av vår kulturarv og et gratis fellesgode. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. 

Det er friluftsloven som regulerer allemannsretten. Allemannsretten gir deg blant annet rett til å: 

·       ferdes fritt til fots og på ski 

·       ri eller sykle på stier og veier 

·       bade 

·       padle 

·       ro og bruke seilbåt 

·       plukke bær, sopp og blomster 

·       raste og overnatte 

·       fiske fritt etter saltvannsfisk 

 

Allemannsretten innebærer blant annet også at du: 

·       ikke går over innmark om sommeren 

·       respekterer ferdselsregler i frilufts- og naturvernområder 

·       ikke forstyrrer dyre- og fugleliv 

·       ikke skader planteliv 

·       ikke setter opp telt inntil hus eller hytte der det bor folk 

·       ikke forstyrrer husdyr på beite 

·       alltid rydder opp etter deg og tar med søppel 

 

Kilde: 

https://lovdata.no/artikkel/allemannsretten__rett_til_fri_ferdsel_og_opphold/1948  

Tilbake til hovedside